Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Clever (een handelsnaam van MKB Servicedesk B.V.) levert aan jou. Door gebruik te maken van deze diensten via Clever ga je akkoord met deze voorwaarden. Onze volledige contactgegevens vind je hier.

Dienstverlening
In Clever worden gegevens met betrekking tot jouw werkgever(s) en inkomen opgeslagen en verwerkt. Jij bepaalt zelf om welke gegevens het gaat. Je kunt kosteloos gebruik maken van basisfuncties (documenten beheer met 50 Mb opslagruimte en de functie Salarisinzicht). Dit start voor onbepaalde tijd als je een account aanmaakt en stopt als je je account verwijdert. Je account wordt automatisch verwijderd als je twee jaar lang geen gebruik maakt van je account. Als je jouw account verwijdert zijn de in de Clever opgeslagen en/of verwerkte gegevens niet langer beschikbaar voor jou. Je kunt tegen betaling kiezen voor aanvullende functies (meer opslagruimte en/of functionaliteiten). Om hier gebruik van te maken vragen we expliciet akkoord van je. Dit start voor onbepaalde tijd als je in Clever voor deze aanvullende functies kiest. In dat geval worden de betalingen steeds maandelijks via automatische incasso afgeschreven van je
bankrekening. Die aanvullende functies worden direct (dus binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen) geleverd en kun je dus niet herroepen. Je kunt de aanvullende functies steeds stoppen tegen de eerste dag van een maand met een opzegtermijn van minstens één maand. Dus: opzeggen tegen 1 mei doe je uiterlijk op 31 maart. Na opzegging zijn de aanvullende functies niet langer beschikbaar voor jou.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met privacy@mkbservicedesk.nl

Intellectuele eigendom
Op jouw persoonlijke gegevens rusten geen intellectuele eigendomsrechten van Clever maar op onze verwerking daarvan wel, net als op de handelsnaam Clever en de afbeeldingen en teksten in de applicatie. Zonder onze toestemming mag je daar dus geen gebruik van maken, anders dan in de applicatie zelf of voor persoonlijk gebruik.

Klachten en geschillen
Wij zijn zorgvuldig bij het leveren van onze dienst. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Laat ons dat dan alsjeblieft weten via support@clever.com. Zo kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Op de overeenkomst die we sluiten is alleen Nederlands recht van toepassing en alleen de rechter in Breda is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Je kunt onze algemene voorwaarden ook als PDF-bestand downloaden.