Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je gebruikt maakt van Clever. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is:

MKB Servicedesk B.V.

Reitseplein 1

5037 AA, Tilburg

013-5944445

privacy@mkbservicedesk.nl.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je gebruik maakt van Clever, noteren wij (steeds sommige van) de onderstaande gegevens. Dit is afhankelijk van wat je zelf invoert in de applicatie en welke gegevens je ophaalt vanuit jouw salarissysteem:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functiegegevens
 • Gegevens over opleidingen en cursussen
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over jouw dienstverband (zoals datum in- en/of uitdiensttreding, standplaats en soort dienstverband)
 • Loonstroken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Jaaropgaves

Alsmede in specifieke gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • BSN nummer
 • Medische gegevens , voor zover dit afgeleid kan worden uit de verkregen (persoons)gegevens.
 • Gegevens van jongeren onder 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het voeren van een (financiële) administratie
 • het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 • het onder de aandacht brengen van voor jou relevante producten en/of diensten
 • het beschikbaar stellen van de functie ‘Documenten’ binnen Clever

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Wat we wel doen is, met tussenkomst van een van onze medewerkers, op basis van de door jou aangedragen (persoons)gegevens je gericht wijzen op bepaalde voor jou relevante producten of diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als gebruiker van Clever bepaal je zelf hoe lang je jouw persoonsgegevens in Clever bewaart. Sommige van jouw persoonsgegevens bewaren wij om jouw account actief te kunnen houden. Je account wordt automatisch verwijderd als je twee jaar lang geen gebruik maakt van je account. Als je jouw account verwijdert zijn de in de applicatie opgeslagen en/of verwerkte gegevens niet langer beschikbaar voor jou. In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt met jouw toestemming en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 • het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 • de monitoring van websitebezoek

 

In principe geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers in landen buiten de EER. In de uitzonderingsgevallen dat we dit wel doen dan geldt als hoofdregel dat dit alleen is toegestaan als een land een passend beschermingsniveau biedt. Als er geen passend beschermingsniveau is in een land buiten de EER, zorgen wij voor passende waarborgen zodat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om je beter en persoonlijker te helpen maken wij gebruik van cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website en of applicatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren.

 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies: deze helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken
 • Voorkeurscookies: deze zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.
 • Statistische cookies: deze helpen ons begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website continu te verbeteren voor een betere gebruikerservaring.
 • Marketingcookies: kunnen door ons of onze partners via onze website worden geplaatst om relevante inhoud/advertenties te tonen op zowel onze sites als die van derden. Door akkoord te gaan met deze cookies, zal de inhoud/advertenties relevant en afgestemd zijn op je interesses. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media. 

 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door je toestemming voor het plaatsen van de cookies via de cookiepagina in te trekken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

 

 • Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

 • Recht op rectificatie

Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.

 • ‘Recht om vergeten te worden’

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist of onnodig zijn.

 • Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op  toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

 • Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

 • Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

 • Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacy Manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

 • Beperkingen van jouw rechten

Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

 

Ieder verzoek kun je richten tot privacy@mkbservicedesk.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager.

Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Augustus 2020

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine bestanden die je computer opslaat als je een website bezoekt. De website kan uit deze cookies informatie halen om bijvoorbeeld je website-instellingen te onthouden, je bezoekersgedrag te analyseren of om relevante content te tonen. LocalStorage is een vergelijkbare techniek als cookies; voor het gemak gebruiken we ook daar de term ‘cookies’ voor.

Op deze pagina vind je een overzicht van de cookies die wij op deze website gebruiken. Deze informatie kan regelmatig veranderen, omdat bijvoorbeeld onze website aangepast wordt of omdat de regelgeving omtrent cookies wijzigen. Uiteraard doen we ons best om deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden, en we raden dus aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Dan kun je bij veranderingen altijd beslissen of je de cookie instellingen wilt aanpassen.

We maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies:

 • Functionele Cookies
 • Analytische Cookies
 • Marketing Cookies

Functionele (noodzakelijke) Cookies

Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw website voorkeuren te onthouden. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld maar één keer je voorkeur door te geven op gebied van het wel/niet accepteren van cookies.

Analytische Cookies

De analytische cookies stelt ons in staat om het gebruik van de website te analyseren. Op deze manier kunnen we functionaliteiten en de inhoud van de website continu verbeteren. 

Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Om GDPR-compliant te zijn, delen we geen gegevens met Google en hebben we via Contentleaders een (sub)verwerkersovereenkomst met Google.

Marketing Cookies

De marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren na interactie met de website. Met interactie wordt bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier, het downloaden van een brochure of het klikken op een link na een e-mail die je van ons hebt ontvangen.

De gegevens die we verzamelen bij zo’n interactie registreren worden niet gedeeld met derden.

Cookies op onze website

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan ons voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

chrome firefox ie safari safari

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die op deze website verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van ons van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden op de website gepubliceerd.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, neem dan contact met ons op.